Termeni de Utilizare

Termeni de Utilizare

Acești Termeni de Utilizare („TOS”) guvernează accesul și utilizarea de către dvs. a site-ului web iflows.ro / myintranet.eu („Site web”) deținut și administrat de iflows, a serviciilor („Servicii”) și a software-ului („Software”) furnizate, administrate și puse la dispoziția dvs. de iflows.

Prin accesarea site-ului web la iflows.ro / myintranet.eu și prin utilizarea Software-ului și a Serviciilor furnizate de iflows, sunteți de acord să respectați acești Termeni de utilizare, toate legile și reglementările aplicabile și sunteți de acord că sunteți responsabil pentru respectarea oricăror legi locale aplicabile. Dacă nu sunteți de acord cu oricare dintre acești termeni, vă este interzis să utilizați sau să accesați site-ul web, serviciile și software-ul.

    1. Utilizarea software-ului și a serviciilor

Termenii de accesare, livrare și utilizare a software-ului, drepturile și obligațiile licentiatorului și ale licențiatului sunt specificate în documentul Acord de licențiere („Contractul”). Utilizarea altor servicii poate fi specificată în documente separate, furnizate Clientului la momentul comenzii. Prin utilizarea Software-ului sau a Serviciilor, sunteți de acord să vă supuneți prevederilor Contractului. Software-ul sau Serviciile sunt garantate, dacă este cazul, numai în conformitate cu termenii Contractului. Toate celelalte garanții sunt exonerate, așa cum se prevede în prezentul document.

    2. Restricții de utilizare

Software-ul și Serviciile furnizate de iflows sunt puse la dispoziție exclusiv pentru a fi utilizate de către utilizatorii finali în conformitate cu Contractul. Fără a limita cele de mai sus, utilizatorului îi este interzis în mod expres prin lege să decompileze, să facă inginerie inversă, să dezasambleze, să modifice, să închirieze, să reproducă, să permită utilizarea, să distribuie, să producă lucrări derivate din Software și Servicii sau să transmită Software-ul/Serviciile prin intermediul unei rețele, cu excepția cazului în care Contractul prevede altfel. Oricare dintre aceste acțiuni poate avea ca rezultat sancțiuni civile și penale severe. Contravenienții vor fi sancționați în limita maximă prevăzută.

    3. Condiții de plată

Vă puteți abona la Servicii folosind diferite planuri. Prețurile și caracteristicile acestor planuri sunt furnizate și explicate pe site. Serviciile sunt furnizate pentru prețurile afișate pe site. Toate sumele sunt plătibile în lei, cu excepția cazului în care se specifică altfel într-o pagina de comandă. Acestea nu includ taxa pe valoarea adăugată. În cazul în care iflows are obligația legală de a plăti sau de a colecta taxe pentru care Clientul este responsabil, suma corespunzătoare va fi facturată și plătită de către Client, cu excepția cazului în care Clientul furnizează iflows un certificat de scutire de taxe valabil, autorizat de autoritatea fiscală competentă.

Frecvența de facturare este stabilită de Client și poate fi anuală sau lunară. Plățile pentru abonamente se fac prin card sau transfer bancar. Plățile prin card bancar sunt plăți recurente, procesatorul de plăți va debita automat suma datorată de pe cardul Clientului. Clientul va primi o înștiințare de debitare, cu cel puțin 2 (două) zile înainte de momentul tranzacției recurente efective. Transferul bancar este disponibil doar pentru abonamentele anuale.

iflows nu stochează datele de card ale clienților, acestea sunt stocate de o entitate certificată să stocheze datele în vederea procesării tranzacțiilor, entitate cu care atât Licențiatorul cat și Banca se află in relație contractuală în vederea procesării tranzacțiilor recurente sau de tip Card on File.

    4. Politică de rambursare – 30 de zile garanție de returnare a banilor

Dacă, din orice motiv, în termen de 30 de zile de la achiziționarea Licenței iflows, nu veți fi mulțumit de iflows sau de componentele sale, puteți solicita o rambursare integrală așa cum este descris mai jos.

Garanția de rambursare a banilor de 30 de zile se aplică doar clienților noi și se refera strict la costul licenței. Garanția de rambursare a banilor de 30 de zile începe de la data achiziției inițiale și nu poate fi prelungită prin achiziții ulterioare de componente/licențe. Rambursarea poate fi solicitată prin email la adresa: contact[at]iflows.ro. Rambursările sunt emise în termen de 7 zile de la solicitare.

    5. Asistență

iflows oferă servicii standard de asistență tehnică referitoare la Software și Servicii pentru utilizatorii înregistrați, cu condiția ca utilizatorii Software-ului sau Serviciilor să fie la zi cu taxele de asistență legate de Software sau Serviciu. Asistența poate fi obținută prin intermediul sistemului intern de ticketing iflows, a formularului de contact de pe site sau prin e-mail. Vom depune toate eforturile pentru a răspunde la întrebări în mod adecvat și într-un termen rezonabil. Vizitatorii site-ului web pot contacta iflows folosind un formular de contact de pe site.

    7. Accesul la Website

Nu garantăm că accesul la Website sau la orice conținut de pe acesta va fi întotdeauna disponibil sau neîntrerupt. Site-ul web poate fi modificat, suspendat, întrerupt în întregime sau parțial, fără notificare prealabilă. iflows nu este răspunzătoare pentru indisponibilitatea Website-ului sau pentru orice probleme tehnice întâmpinate la accesarea Website-ului sau în descărcarea sau încercarea de a descărca orice conținut de pe Website, indiferent dacă problema tehnică este cauzată de neglijența iflows sau a altora.

    7. Politică de confidențialitate

Pentru informații referitoare la modul in care iflows proceseaza informațiile de identificare personală, vă rugăm să consultați documentul Politică de Confidențialitate. Politică de Confidențialitate specifică ce tip de informații colectează iflows de la utilizatorii site-ului web și explică modul în care aceste informații pot fi utilizate.

    8. Drepturi de proprietate intelectuală

iflows este proprietarul exclusiv al tuturor drepturilor de proprietate intelectuală asupra sau în legătură cu site-ul web și cu materialul publicat pe acesta, cu excepția mărcilor comerciale și a denumirilor comerciale ale unor terțe părți care apar pe site, care sunt proprietatea proprietarilor respectivi și a căror utilizare pe acest site are un caracter exclusiv și strict informativ.

Vizitatorii Website-ului sunt autorizați să tipărească sau să stocheze electronic o copie a oricărei pagini și a elementelor sale de pe Website-ul nostru pentru uz personal, necomercial. Orice copie a Website-ului, fie ea digitală sau tipărită, nu trebuie modificată. Conținutul de pe site nu poate fi utilizat pe niciun alt site web sau material tipărit fără a se recunoaște sursa originală. Elementele vizuale, cum ar fi fotografiile și ilustrațiile, nu pot fi utilizate separat, fără a fi însoțite de text. Este interzisă utilizarea oricărei părți a Site-ului web, inclusiv, dar fără a se limita la conținutul textului, elementele de design vizual sau orice porțiune de HTML/CSS în scopuri comerciale, fără a obține permisiunea scrisă din partea iflows.

    9. Despăgubire

Sunteți de acord să despăgubiți, să eliberați, să apărați si să exonerati iflows, oficialii, afiliații, directorii, angajații, consultanții, agenții, furnizorii și revânzatorii săi de orice răspundere, reclamație, acțiune, pierdere, prejudiciu, daună, vătămare, cost sau cheltuială (inclusiv, dar fără a se limita la onorariile avocaților) în orice mod care decurge din sau este legat sau în legătură cu accesul sau utilizarea de către dvs. a acestui site web și a software-ului.

    10. Respectarea legilor

Sunteți de acord ca acești Termeni de utilizare să fie guvernați și interpretați în conformitate cu legile din România și din Uniunea Europeană. Orice litigiu care decurge din sau are legătură cu subiectul acestor Termeni de utilizare va fi soluționat definitiv de instanțele din România.

    11. Notificare

Sunteți de acord că iflows vă poate furniza notificări, inclusiv cele referitoare la modificările aduse Termenilor de utilizare prin e-mail și/sau prin postări pe sistemele și serviciile noastre.

    12. Feedback

Prin furnizarea către iflows a oricărui feedback, comentariu sau sugestie cu privire la site-ul web, software-ul și serviciile, prin prezenta, atribuiți iflows toate drepturile asupra feedback-ului și sunteți de acord ca iflows să aibă dreptul de a utiliza un astfel de feedback și informațiile aferente în orice mod pe care îl consideră adecvat.

    13. Modificări ale termenilor de utilizare

iflows poate modifica acești Termeni de utilizare în orice moment prin postarea unei notificări sau prin trimiterea unei notificări prin e-mail. Clienții vor fi responsabili pentru revizuirea și familiarizarea cu astfel de modificări. Utilizarea Site-ului și a Serviciilor în urma unei astfel de notificări constituie acceptarea termenilor și condițiilor acestor Termeni de utilizare, astfel cum au fost modificați. Dacă, în orice moment, Clienții nu sunt de acord cu acești termeni și condiții, aceștia trebuie să înceteze utilizarea Site-ului web sau a Serviciilor.

    Ultimă actualizare: 07 Iulie 2022